TEČAJ ZA OTROKE: 50 euro na mesec

TEČAJ ZA ODRASLE: 130 euro na mesec

Stalna akcija:
130 EUR za 1 mesec
230 EUR za 2 mesca
330 EUR za 3 mesce

VETERANI UČENCI: 40 euro na mesec (dva krat mesečno)

POL VETERAN: 90 euro na mesec (en krat mesečno)

Cena vključuje ddv.

Plačilo se lahko opravi z bančno nakazilom, z uporabo naslednjih podatkov:
sprejemnik: ZLATI HRČEK
PARTIZANSKA CESTA 35
2000 MARIBOR
banka: DELAVSKA HRANILNICA
št. računa: SI56 6100 0001 0464 416

OPOMBE
• Zlati hrček je nepridobitna organizacija. Cene tečajev pokrivajo stroške učilnice, potrebščin in umetniškega nastopa Zlatega hrčka :-). Zbrana sredstva, ki presegajo opisane stroške, namenjamo izobraževanju učiteljev pripravnikov. Več o pripravništvu lahko preberete na naši spletni strani o "KAJ JE ZLATI HRČEK?"
• Prva ura poučevanja v učilnici je brezplačna. Tako lahko neobremenjeno preizkusite naš učni program.
• Plačilo tečaja se opravlja za vsak mesec vnaprej preko računa Rok plačila je ob koncu prvega ali začetku drugega zaporednega tečaja v mesecu. Plačilo se lahko izvrši v dveh obrokih.
• Dvoletni program (najmanj).