Osveževanje znanja
Skoraj vsakdo se je drugega (ali tretjega) jezika učil v času šolanja. Po mnogih letih takšnega učenja bi zato morali pričakovati, da bo jezike vsakdo znal tudi tekoče govoriti. A temu zmeraj ni tako. Zakaj ? Mar je ohranjanje znanja jezika odvisno od nadarjenosti? Verjamemo, da je vsakdo nadarjen. Zato Zlati hrček izvaja osvežitvene jezikovne tečaje za tiste, ki so se nekoč že učili angleščine, francoščine ali nemščine, a imajo občutek, da jezikov ne obvladajo več dovolj dobro. A izgubljena bitka ni izgubljena vojna. Ponujamo revanšo. Drugačen način učenja lahko stvari spremeni na bolje. In to je naša naloga.

Časovni okvir
Ko že govorimo o mnogih letih učenja, potem v Zlatem hrčku predlagamo - dve leti. Ne glede na to ali gre za osvežitev znanja ali za popolnega začetnika, v Zlatem hrčku vsak tečajnik tečaj zaključi v dveh letih. Vendar ob tem ne spreglejmo, da omenjeni izziv pomeni obisk tečaja dva krat na teden.

Po dveh letih
Boste suvereni v jezikovnem izražanju in pripravljeni za nadaljnje samostojno učenje izven naše šole.

Zakaj je vpis na voljo vse leto?
Zlati hrček razume množico ovir, ki lahko stojijo na poti pri vključevanju v jezikovne tečaje in njihovem rednem obiskovanju. Veliko teh ovir odpravimo s tem, ker tečajnikom omogočamo, da se prijavijo na tečaj in učijo jezikov kadarkoli v letu.

Vpis tekom leta omogoča tečajnikom fleksibilen vstop v program ob najprimernejšem času za vsakega od njih in prilagoditev skupin glede na posameznikov učni tempo.

Vsakdo ima med obiskovanjem tečaja možnost prilagoditi svoj urnik glede na njihovo željo po učenju in njihovo trenutno razpoložljivost.

Da, pravilno ste ga prebrali: Zlati hrček vpisuje nove tečajnike med šolskim letom!

Rematch
We know that most everyone studied language in school. With 10 years or more of studies, it seems everyone should be fluent in a second language but some are and some are not. Why is that? Talent? We believe everyone has talent. That is why Zlati Hrček proposes “rematch” classes for those who took language classes but were left with a sense of defeat. Losing a battle is not losing the war. Another way of learning can make the difference. This will be our task.

Time-frame
Speaking of 10 years, Zlati Hrček proposes …2 years. Whether it is for a rematch or for complete beginners, any Zlati Hrček student will be done learning after a 2-year course. Let’s not forget however that this challenge is based on a steady presence of two times per week.

After 2 years
You will be considered autonomous in the language of study and will be ready to keep learning and getting better on your own.

Why have flexible all-year long enrollments?
Zlati Hrček understands the multitude of obstacles that can stand in the way of taking language lessons. We break down a lot of these barriers by allowing students to sign up and learn languages throughout the year.

The enrollment during the year allows flexibility for students to enter the program at the most appropriate time for each of them and to adjust groups according to their progression in the studies.

Everyone has the opportunity to adapt their schedule during the year according to their desire to study and current availability.

Yes, you've read it correctly: Zlati Hrček enrolls new students during the academic year!