Zlati Hrček je nekoliko drugačna ustvarjalna alternativa jezikovna šola, ki deluje v Mariboru od septembra 2013. Ponujamo vam široko paleto jezikovnih tečajev, vključno z angleščino, španščino, nemščino in francoskim jezikom. Naše metode se uporabljajo v različnih okoljih oz. oblikah, kot so jezikovne delavnice za otroke, individualno učenje in skupni tečaji ter kulturni programi. Večina naših storitev je na voljo preko spleta ali na kraju samem v oblikah, ki zagotavljajo presenetljive rezultate.
Zveni preveč dobro, da bi bilo res? Zato smo vedno ponudi in tudi tokrat ponujamo prvo srečanje brezplačno, da pridete in se prepričate sami!

TEORIJA

V Zlatem hrčku uporabljamo edinstveno metodo poučevanja, sestavljeno iz več komponent:

Vzajemna pomoč
Razvili smo učinkovito metodo za ustvarjanje čvrste in hkrati sproščene skupinske atmosfere, zaradi katere je učenje bolj učinkovito in hkrati bolj zabavno. Kajti v šolo bi morali hoditi ne samo zaradi osvajanja znanj, temveč tudi zaradi spoznavanja sebe in drugih.

• izpostavljajo se tečajnikova znanja in sposobnosti
• ne glede na raven znanja se tečajniki zmeraj lahko nekaj naučijo

Ustno ustvarjanje
Najpomembnejša je ustvarjalnost!
Jezik je ustvarjalni proces! Zato v naši šoli vzpodbujamo in razvijamo učenje in rabo besed, stavkov, besedil in dialogov kot neke vrste umetniško ustvarjanje.

UČBENIKI NISO POTREBNI!
Pisati se učimo po tem, ko smo se naučili govoriti. Kakor pri učenju maternega jezika se tudi v naši šoli najprej naučimo govoriti, šele nato pisati. Zato se v razredu ves čas predvsem pogovarjamo in kdor si želi delati zapiske, si jih lahko, kdor pa ne, pa prav tako.

Individualiziran načrt učenja
Delo v tečaju je prirejeno individualnim potrebam tečajnika, ki tečaj obiskuje vsak dan. Zaradi tega je zelo pomembna dobra organiziranost in osebna komunikacija med tečajnikom in učiteljem. Samo tako lahko najbolje izkoristimo čas, ki nam je na voljo.

Popolna odsotnost tekmovalnosti, rivalstva, ocen, domačih nalog in preizkusov znanja
V Zlatem hrčku ne ocenjujemo, pripravljamo živce parajočih izpitov ali karkoli drugega podobno zamudnega. V Zlatem hrčku verjamemo svojim tečajnikom, da se želijo učiti, ker jih to iskreno veseli in naša naloga je ohraniti in vzpodbujati radost učenja. Zato v Zlatem hrčku ne podeljujemo nazivov, diplom ali kaj podobnega. Naš končni „izdelek” je vešča in samozavestna raba jezika.

METODA

Osveževanje znanja
Skoraj vsakdo se je drugega (ali tretjega) jezika učil v času šolanja. Po mnogih letih takšnega učenja bi zato morali pričakovati, da bo jezike vsakdo znal tudi tekoče govoriti. A temu zmeraj ni tako. Zakaj ? Mar je ohranjanje znanja jezika odvisno od nadarjenosti? Verjamemo, da je vsakdo nadarjen. Zato Zlati hrček izvaja osvežitvene jezikovne tečaje za tiste, ki so se nekoč že učili angleščine, francoščine ali nemščine, a imajo občutek, da jezikov ne obvladajo več dovolj dobro. A izgubljena bitka ni izgubljena vojna. Ponujamo revanšo. Drugačen način učenja lahko stvari spremeni na bolje. In to je naša naloga.

Časovni okvir
Ko že govorimo o mnogih letih učenja, potem v Zlatem hrčku predlagamo - dve leti. Ne glede na to ali gre za osvežitev znanja ali za popolnega začetnika, v Zlatem hrčku vsak tečajnik tečaj zaključi v dveh letih. Vendar ob tem ne spreglejmo, da omenjeni izziv pomeni obisk tečaja dva krat na teden.

Po dveh letih
Boste suvereni v jezikovnem izražanju in pripravljeni za nadaljnje samostojno učenje izven naše šole.

Zakaj je vpis na voljo vse leto?
Zlati hrček razume množico ovir, ki lahko stojijo na poti pri vključevanju v jezikovne tečaje in njihovem rednem obiskovanju. Veliko teh ovir odpravimo s tem, ker tečajnikom omogočamo, da se prijavijo na tečaj in učijo jezikov kadarkoli v letu.

Vpis tekom leta omogoča tečajnikom fleksibilen vstop v program ob najprimernejšem času za vsakega od njih in prilagoditev skupin glede na posameznikov učni tempo.

Vsakdo ima med obiskovanjem tečaja možnost prilagoditi svoj urnik glede na njihovo željo po učenju in njihovo trenutno razpoložljivost.

Da, pravilno ste ga prebrali: Zlati hrček vpisuje nove tečajnike med šolskim letom!

Zlati Hrček is a little, extra-creative alternative language school operating in Maribor since September 2013. We offer a large variety of language classes, including English, Spanish, German and French.
Our methods are used in a variety of settings such as children’s language workshops, one-to-one and group classes and cultural programs. Most of our services are available as a choice of online or on-site format, all of which provide astonishing results. Sounds too good to be true? That’s why we always offer the first session for free so come and see for yourself!

THEORY

Zlati Hrček has a unique method that includes the following components:

Mutual aid
We have developed an effective method to build a solid and happy group atmosphere in classes that makes learning more effective and enjoyable. After all, we should go to school not only to learn a subject but also to know oneself and others better.

• All the competences of each student are highlighted
• Everyone in class can learn something at the same time, no matter the level

Oral production
Creativity is the priority!
Language is a creative process. From words and sentences, to texts and dialogs, all will be encouraged and developed as a type of artistic endeavor.

NO TEXTBOOKS of any kind are necessary.
Writing comes after speaking. Just like your own mother tongue, you first spoke it, and then wrote it. Same here. The whole class will be constantly speaking. Students who want to jot down notes sure can. People who don’t want to, can do that too.

Personalized curriculum
Coursework is personally designed for the students attending class each day. This makes good organization and communication essential between the students and teacher, allowing the greatest benefit from class time.

Complete absence of competition, rivalry, grades, homework and tests
Zlati Hrček does not need to give grades nor exams nor anything nerve-wracking and time-consuming. We trust that students want to learn because they are happy to do so. Our job is to both protect and enhance this joy of learning. Zlati Hrček delivers no degrees, nor diplomas nor anything of the sort. Our final product is a more competent and confident use of language.

METHOD

Rematch
We know that most everyone studied language in school. With 10 years or more of studies, it seems everyone should be fluent in a second language but some are and some are not. Why is that? Talent? We believe everyone has talent. That is why Zlati Hrček proposes “rematch” classes for those who took language classes but were left with a sense of defeat. Losing a battle is not losing the war. Another way of learning can make the difference. This will be our task.

Time-frame
Speaking of 10 years, Zlati Hrček proposes …2 years. Whether it is for a rematch or for complete beginners, any Zlati Hrček student will be done learning after a 2-year course. Let’s not forget however that this challenge is based on a steady presence of two times per week.

After 2 years
You will be considered autonomous in the language of study and will be ready to keep learning and getting better on your own.

Why have flexible all-year long enrollments?
Zlati Hrček understands the multitude of obstacles that can stand in the way of taking language lessons. We break down a lot of these barriers by allowing students to sign up and learn languages throughout the year.

The enrollment during the year allows flexibility for students to enter the program at the most appropriate time for each of them and to adjust groups according to their progression in the studies.

Everyone has the opportunity to adapt their schedule during the year according to their desire to study and current availability.

Yes, you've read it correctly: Zlati Hrček enrolls new students during the academic year!